Stowarzyszenie 

Stowarzyszenie

 

 

  Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy i Rozwoju "ProMental" to owoc naszych kilkuletnich działań. Dotychczas działaliśmy jako grupa nieformalna Wzajemnej Pomocy i Rozwoju „ProMental” która działała od roku, a bezpośrednim impulsem do jej założenia był fakt iż, jako zespół współpracujemy ze sobą od kilku lat zajmując się ochroną i promocją zdrowia psychicznego, podejmowaniem działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, borykających się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotynizm) ich rodzin oraz otoczenia.

   W minionym roku 2018 nawiązaliśmy współpracę z klubem abstynenckim „Szansa” dzięki czemu umożliwiliśmy osobom szukającym pomocy w Klubie abstynenckim otrzymanie bezpłatnego dostępu do terapeutów uzależnień w celu postawienia diagnozy uzależnienia od alkoholu oraz udzielenia pełnej psychoedukacji dotyczącej uzależnień. Z bezpłatnej pomocy skorzystało w minionym roku łącznie 26 osób. Nawiązaliśmy również współpracę ze Szlachetną Paczką udzielając wsparcia beneficjentom korzystającym z pomocy tej organizacji. 

  Staramy się wychodzić naprzeciw problemom mieszkańców. W dniach 10-11.02.2018 uczestniczyliśmy w Targach Zdrowia i Urody organizowanych w Radomsku, pytając mieszkańców o charakter problemów z jakimi się borykają. Udzielaliśmy bezpłatnych porad. Obecnie podejmujemy działania zmierzające do utworzenia Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy i Rozwoju „ProMental” W ramach naszej działalności w minionym 2018r podjeliśmy kolejne kroki związane z utworzeniem oraz wyposażeniem siedziby naszego stowarzyszenia, gdzie utworzyliśmy grupę wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz udzielaliśmy porad psychologicznych. Odbiorcami naszych działań były osoby uzależnione od środków psychoaktywnych (alkohol, nikotynizm, narkomania,uzależnienia behawioralne) i ich rodziny, osoby borykające się z zaburzeniami zdrowia psychicznego (choroby afektywne – m.in. zab, depresyjne, zaburzenia lękowe, i inne) szczególnie te osoby, które z racji swojego położenia, nie są objęte podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym (osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, bez prawa do zasiłku). Swoimi działaniami jako grupa nieformalna objęliśmy do końca 2018r. około 50 osób z czego około 60% były to osoby borykające się z problemem uzależnienia.

Cały czas staramy się podejmować działania, które jak mamy nadzieję przyczynią się do rozwoju naszej działalności oraz możliwości podejmowania inicjatyw związanych bezpośrednio z udzielaniem pomocy na terenie miasta Radomska dla jego mieszkańców.