Nasi specjaliści 

Nasi specjaliści

 

 

Adrian Stojecki - Kierownik Specjalistycznego Centrum Psychoterapii I Terapii Uzależnień "ProMental" psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, biegły sądowy. Pracuję z osobami z zaburzeniami natury psychicznej (zaburzenia lękowe, afektywne, odżywiania) i somatycznej oraz z osobami, które potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z problemami życia codziennego. Niejednokrotnie w swojej pracy współpracuje ze specjalistami pokrewnych dziedzin (psychiatra, neurolog, pracownik socjalny, pedagog). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej należącego do European Association for Cognitive and Behavioural Therapies (EABCT), posiadam certyfikat PTTPiB jak również EABCT, który potwierdza moje kwalifikacje. Prowadzę psychoterapię w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnych. Jest to nurt najbardziej przebadany i będący na świecie najbardziej uznanym nurtem psychoterapeutycznym, który powoli znajduje uznanie w naszym kraju. Do zalet terapii można zaliczyć ograniczenie w czasie, skupienie na teraźniejszości (interesuje nas to, co dzieje się teraz z zastosowanie adekwatnych technik terapeutycznych (ćwiczenia, praca własna pomiędzy sesjami.

 

 

 

 

Andrzej Proszowski – certyfikowany terapeuta uzależnień. Odbyłem szkolenie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończyłem studium pomocy psychologicznej. Obecnie zajmuję się poradnictwem psychologicznym, terapią indywidualną, terapią grupowa uzależnień od alkoholu, narkotyków (dopalaczy),leków, hazardu, zakupoholizmu, oraz innych uzależnień behawioralnych. Udzielam również pomocy osobom w kryzysie, pracuje z osobami uzależnionymi, również z DDA. Posiadam 13letnie doświadczenie zawodowe. Pracowałem w stacjonarnym oddziale leczenia uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu im. Jana Pawła II w Bełchatowie, obecnie w Poradni Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Powiatowym w Radomsku. Współpracuję z Klubem Wzajemnej Pomocy Szansa Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności, a swoją pracę poddaję ciągłej superwizji prowadzonej przez licencjonowanych specjalistów PTP.

 

 

 

 Marta Lipin - psychiatra z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Od ponad 15 lat pomagam przywrócić radość życia i godność Pacjentom w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych i Oddziału Psychiatrycznego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

 

 

 

Beata Skoneczko – jestem psychologiem, terapeutą, pracuję w zawodzie od 10 lat. Wykształcenie Psychologa zdobyłam na Uniwersytecie Łódzkim, pracowałam jako psycholog – terapeuta w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie – w Poradni Terapii Uzaleznień i Współuzaleznienia oraz na Oddziale Stacjonarnym prowadziłam grupy terapeutyczne  i sesje terapii indywidualnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz  dla osób współuzależnionych, w Poradni Zdrowia Psychicznego w Bełchatowskim Centrum Medycznym pracowałam z osobami mającymi  problemy emocjonalne, relacyjne, doświadczajacymi sytuacji kryzysowych; pracowałam także w szkole z młodzieżą jako Psycholog Szkolny, prowadząc zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym i warsztatowym; od ubiegłego roku pracuję w Prywatnej Klinice Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień WOLMED oraz w Poradni WOLMED. Poza Certyfikatem Specjalisty Psychoterapii Uzależnień, posiadam wykształcenie Terapeuty Czaszkowo-Krzyżowego (terapia skoncentrowana na ciało), od tego roku rozpoczynam szkolenie terapeutyczne w nurcie humanistycznym (GESTALT).

 

 


 

 

Ewelina Jackowska – jestem terapeutą, pedagogiem, muzykoterapeutą. W zawodzie terapeuty pracuję, z niewielką przerwą, od ponad 8 lat. Wykształcenie zdobywałam w wielu uczelniach i centrach edukacyjnych, m.in..:, Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie, Akademia Muzyczna w Łodzi. W chwili obecnej jestem w procesie certyfikacji. Pracowałam, jako terapeuta w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie – w Oddziale Psychiatrycznym I, stacjonarnym Oddziale Leczenia Uzależnień, Oddziale detoksykacyjnym oraz w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, gdzie prowadziłam grupy terapeutyczne oraz sesje terapii indywidualnej dla osób uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych, a także dla osób współuzależnionych. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych, młodzieżą nadużywającą alkoholu, czy innych substancji psychoaktywnych. Współpracowałam z Bełchatowskim Centrum Pomocy Bliźniemu „MONAR”, w zakresie konsultacji i pomocy terapeutycznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Byłam członkiem Grup Roboczych powoływanych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W pracy terapeutycznej posługuję się m.in. technikami psychoterapii poznawczo-behawioralnej, a także humanistyczno-egzystencjalnej, opieram się na założeniach psychoterapii Gestalt. Dbając o efektywność mojej pracy, podwyższam swoje kwalifikacje, wciąż się rozwijam, uczestniczę w licznych warsztatach, szkoleniach, seminariach.

Jak powiedział E. Hamingway „Teraz nie pora myśleć o tym, czego Ci brak. Lepiej pomyśl, co możesz zrobić z tym, co masz.” 

 

 

 

Monika Pietrukiewicz psychoonkolog, pedagog, pracownik socjalny. Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz Uniwersytetu SWPS humanistycznospołecznego we Wrocławiu . Pracowałam z młodzieżą borykająca się z rożnego typu trudnościami , osobami starszymi będącymi pod opieka domów pomocy społecznej oraz rodzinami znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych , zmagającymi się z problemem alkoholowym , narkomanią, ubóstwem. Jako psychoonkolog chce pomagać pacjentom chorym onkologicznie oraz ich rodzinom w tak dla nich trudnym momencie życia , w sytuacji kryzysowej jaką jest choroba nowotworowa.