O nas 

O nas

W czym pomagamy?

- zaburzenia depresyjne

- zaburzenia maniakalno-depresyjne

- zaburzenia snu

- zaburzenia lękowe (fobie, napady paniki, zespół lęku uogólnionego, lęk przed wystąpieniami publicznymi)

- zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD)

- zespół stresu pourazowego (PTSD)

- zaburzenia osobowości

- zaburzenia odżywiania

- zaburzenia związane ze stresem oraz psychosomatyczne

- problemy w relacjach z ludźmi

- uzależnienia

- zmaganie się z chorobą przewlekłą

- uzależnienie od alkoholu, narkotyków, hazardu, leków (i in. uzależnienia behawioralne)

- środki psychoaktywne w tym syntetyczne (dopalacze)

- Procesy otępienne

- Psychozy

- Szkolenia (w tym profilaktyka uzależnień – prelekcje).